หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Mar 2023
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ PVC (บริเวณหน้าบ้านป้าช่วย) หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Mar 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Mar 2023
จ้างเหมาบริการ ต่ออายุสัญญาการงานเว็บไซต์ อบต.หนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124 - 04 สายบ้านหนองนมวัว - บ้านหนองเดิ่น (ช่วงวัดป่า - บ้านหนองเดิ่น) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,320 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124 - 04 สายบ้านหนองนมวัว - บ้านหนองเดิ่น (ช่วงวัดป่า - บ้านหนองเดิ่น) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,320 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Mar 2023
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) 08 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่่ โป่งยอ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Mar 2023
ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์โรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,733 ชุด (แผนงานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2023
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ (สระหลวงกลุ่มบ้านน้อย) หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2023
จ้างโครงการวางท่อเหลี่ยมบริเวณนานายชนะ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124 - 04 สายบ้านหนองนมวัว - บ้านหนองเดิ่น (ช่วงวัดป่า - บ้านหนองเดิ่น) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,320 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Feb 2023
จ้างโครงการปรับปรุงท่อเหลี่ยม (บริเวณนา ผช.เอก) หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2023
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่่ โป่งยอ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่่ โป่งยอ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Feb 2023
จ้างจ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษารถขุดตีนตะขาบ (แบ็คโฮ) หมายเลขทะเบียน ตจ 384 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Feb 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ (แผนงานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ (แผนงานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2023
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่่ โป่งยอ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Feb 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124 - 04 สายบ้านหนองนมวัว - บ้านหนองเดิ่น (ช่วงวัดป่า - บ้านหนองเดิ่น) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,320 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Feb 2023
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบานประตูเหล็กทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Feb 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและข่นส่ง ยางรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 83-6532 นครสวรรค์ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2023
ซื้อยางมะตอย จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2023
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์และการจัดเก็บภาษีเคลื่นที่ประจำปี 2566 จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์และการจัดเก็บภาษีเคลื่นที่ประจำปี 2566 จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2023
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2023
จ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษารถขุดตีนตะขาบ(แบ็คโฮ) หมายเลขทะเบียน ตจ 384 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124 - 04 สายบ้านหนองนมวัว - บ้านหนองเดิ่น (ช่วงวัดป่า - บ้านหนองเดิ่น) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,320 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124 - 04 สายบ้านหนองนมวัว - บ้านหนองเดิ่น (ช่วงวัดป่า - บ้านหนองเดิ่น) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,320 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124 - 04 สายบ้านหนองนมวัว - บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 790.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,950 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124 - 04 สายบ้านหนองนมวัว - บ้านหนองเดิ่น (ช่วงวัดป่า - บ้านหนองเดิ่น) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,320 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Dec 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124 - 04 สายบ้านหนองนมวัว - บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 790.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,950 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124 - 04 สายบ้านหนองนมวัว - บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 790.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,950 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Dec 2022
จ้างเหมาบำรุงรักษารถขุดตีนตะขาบ (แบ็คโฮ) หมายเลขทะเบียน ตจ 384 จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124 - 04 สายบ้านหนองนมวัว - บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 790.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,950 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Dec 2022
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบิลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Dec 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2022
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2022
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2022
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบิลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 130 วัน ช่วงเปิดภาคเรียน/ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2022
ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Nov 2022
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 28 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Nov 2022
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Nov 2022
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก รวมจำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2022
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก รวมจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก รวมจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Nov 2022
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่่ โป่งยอ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 20 Oct 2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124 - 04 สายบ้านหนองนมวัว - บ้านหนองเดิ่น (ช่วงวัดป่า - บ้านหนองเดิ่น) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,320 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 20 Oct 2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124 - 04 สายบ้านหนองนมวัว - บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 790.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,950 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 20 Oct 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Oct 2022
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2022
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2022
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2022
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2022
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2022
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 40 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2022
ซื้อหินคลุก เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
ซื้อหินคลุก เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
จ้างจ้างเหมายานพาหนะโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการพิจารณากลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ใหม่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
จ้างจ้างเหมายานพาหนะโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการพิจารณากลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ใหม่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
ซื้อหินคลุก เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ จำนวน 16 รายการ งานส่วน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 476 นครสวรรค์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2022
ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Sep 2022
ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Sep 2022
ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
จัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี จำนวน 1 คัน 09 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.124-05 สายบ้านหนองนมวัว-บ้านดงประดาง หมู่ที่ 5 อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Sep 2022
ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 31 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.124-05 สายบ้านหนองนมวัว-บ้านดงประดาง หมู่ที่ 5 อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Aug 2022
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.124-05 สายบ้านหนองนมวัว-บ้านดงประดาง หมู่ที่ 5 อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Aug 2022
จ้างถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมบำรุงรักษารถฟาร์มแทรคเตอร์ (รถไถ) หมายเลขทะเบียน ตจ 818 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2022
ซื้อตลับหมึก Toner original HP 30A และToner original HP 12A จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2022
ซื้อวัสดุในการเปลี่ยนท่อลอดถนนใหม่ หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2022
จ้างเหมางานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 36 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2022
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำช่วงถนนสายกลางหมู่บ้านถึงแยกชุมชนบ้านดอนกล้วยเต่า หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2022
ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านนางตุ้งหลิงหมู่ 2 และซ่อมแซมบริเวณพื้นที่ของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2022
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำช่วงถนนสายกลางหมู่บ้านถึงแยกชุมชนบ้านดอนกล้วยเต่า หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2022
จ้างลงดินถมบริเวณข้างลำเหมืองหลวงพ่อพวง หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.124-05 สายบ้านหนองนมวัว-บ้านดงประดาง หมู่ที่ 5 อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.124-05 สายบ้านหนองนมวัว-บ้านดงประดาง หมู่ที่ 5 อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Aug 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2022
ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 31 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.124-05 สายบ้านหนองนมวัว-บ้านดงประดาง หมู่ที่ 5 อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Jul 2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (รถบรรทุก) หมายเลขทะเบียน 83-6532 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.124-05 สายบ้านหนองนมวัว-บ้านดงประดาง หมู่ที่ 5 21 Jul 2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.124-05 สายบ้านหนองนมวัว-บ้านดงประดาง หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 1 กม.0+00-กม.0+195 กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้างๆ ละ 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 กม.0+760 - 1+100 กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้างๆ ละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 12 Jul 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.124-05 สายบ้านหนองนมวัว-บ้านดงประดาง หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 1 กม.0+00-กม.0-195 กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้างๆ ละ 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 กม.0+760 ? 1+100 กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้างๆ ละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 11 Jul 2022
ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต และเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงเตี้ย รวมจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2022
ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 31 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนเสริมเหล็กสายทางซอยบ้านนายนกเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนเสริมเหล็กสายทางซอยบ้านนายนกเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2022
ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนเสริมเหล็กสายทางซอยบ้านนายนกเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jul 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 93 วัน (1 กรกฎาคม จนถึง 31 ตุลาคม 2565) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jul 2022
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,840 โด๊ส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jul 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jul 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jul 2022
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1 โด๊ส (1 ซีซี) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jul 2022
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2022
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1 โด๊ส (1 ซีซี) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนยาว จนถึง พญาหนอง หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาผู้การ หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณท่อลำเหมืองหลวงพ่อพวง หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลี่ยงหมู่บ้านหลังบล็อค หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาผู้การ หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2022
จ้างขยายสายเมนไฟฟ้ากับปั๊มลมบริเวณอาคารจอดรถและติดตั้งน้ำพุบริเวณหน้าเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2022
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการนครสวรรค์ถนนคนน่ามอง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2022
จ้างโครงการขยายถนนสายหลวงพ่อพวง หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jun 2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานายนิคม หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jun 2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายลานตาก หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jun 2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองโอ่ง หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยหินลับ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2022
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ขนาด 7.50 - 16 อัตราชั้นผ้าใบ 12 ชั้น ชนิดดอกยางเรียบพร้อมยางในและยางรอง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาสงฆ์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2022
จ้างจัดจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จำนวน 28 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jun 2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายพญาหนอง หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในสังกัดอบต.หนองนมวัว ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2022
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 30 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสับไฟ หมู่ที่3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสับไฟ หมู่ที่3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายผู้ใหญ่ตา หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jun 2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสับไฟ หมู่ที่3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jun 2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองแมว หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายลานตาก หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2022
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โทนเนอร์รุ่น IM 2500 สีดำ จำนวน 2 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าต่างๆ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแม่หม้าย หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานายเขียว หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2022
ซื้อฟันขุด รถแบ็คโฮ จำนวน 1 ชุดด (5 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองห้วยหินลับ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 May 2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคันลำเหมืองศาลาแดง หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2022
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหนองตะลุมพุก หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2022
จ้างโครงการก่อสร้างโครงเหล็กรองรับถังน้ำไฟเบอร์กลาส หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2022
จ้างโครงการขยายถนนพูนดินสายนาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2022
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกกลุ่มบ้านน้อย หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยแม่ถุงเงิน หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Apr 2022
ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผก 5171 นครสวรรค์ ขนาด 80 แอมป์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2022
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร IM C2500 สีแดง และIM C2500 สีเหลือง รวมจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2022
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2022
ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต และเก้าอี้สำนักงาน รวมจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2022
ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 30 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2022
จ้างโครงการขยายถนนลงลูกรังเกลี่ยเรียบสายหลังกลุ่มบ้านใหญ่ ถึงฝายหนองข่า หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Apr 2022
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 6 และ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2022
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 6 และ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2022
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 6 และ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานต่างๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2022
ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 14 รายการ งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
ซื้อศาลพระภูมิ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานต่างๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานต่างๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2022
ซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 100W และสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2022
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2022
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Mar 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที ปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เพื่อทำการติดตั้งป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ (รัชกาลที่ 10 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Mar 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Mar 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Mar 2022
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน อบต.หนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Mar 2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ งานส่วน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2022
จ้างโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124-07 บ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Mar 2022
จ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2022
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 31 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2022
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายลานตาก หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2022
จ้างโครงการวางท่อเหลี่ยมสายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระดูกเนื้อ ขนาด 1.20 X 1.20 X 1.00 เมตร (มอก.1164) จำนวน 8 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2022
จ้างจ้างเหมางานซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 84-2688 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2022
จ้างโครงการวางท่อเหลี่ยมสายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Feb 2022
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 83-6532 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Feb 2022
ซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124-07 บ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124-07 บ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Feb 2022
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2022
ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2022
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7,8,9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Feb 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2022
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2022
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Feb 2022
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2022
จ้างเหมางานซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษา รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 476 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2022
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ Ricoh Toner IM C2500 สีดำ จำนวน 2 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jan 2022
จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2022
จ้างโครงการลงลูกรังผิวจราจรเกลี่ยเรียบ (สายนานายตุ้ม) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2022
จ้างโครงการลงลูกรังผิวจราจรเกลี่ยเรียบ (สายฝายคึกฤทธิ์) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2022
จ้างโครงการลงลูกรังผิวจราจรเกลี่ยเรียบ (สายนานางพรรณี) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2022
จ้างจัดทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์และการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2022
จ้างโครงการลงลูกรังผิวจราจรเกลี่ยเรียบ (สายวัดป่า) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2022
จ้างโครงการลงลูกรังผิวจราจรเกลี่ยเรียบ (สายคลองหนองยาว) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2022
จ้างโครงการลงลูกรังสายหลังวัดหนองเดิ่น หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2022
จ้างโครงการลงลูกรังผิวจราจรเกลี่ยเรียบ (สายนานางวาว คงชนะ) หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jan 2022
จ้างโครงการลงลูกรังผิวจราจรเกลี่ยเรียบ (สายบ่อคู่) หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jan 2022
ซื้อจัดซื้อไมค์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jan 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัดอบต.หนองนมวัว ระหว่างวันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 62 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jan 2022
ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 31 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jan 2022
ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกหัวลาก จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Dec 2021
จ้างจัดจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จำนวน 20 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2021
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Dec 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Dec 2021
ซื้อตลับหมึก Toner original HP 30A จำนวน 2 กล่อง ราคากล่องละ 2,690 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2021
ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 12 รายการ งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2021
จ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าอาคารที่จอดรถ ลงหินคลุกปริมาตรหินคลุก 60.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Dec 2021
ซื้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 7.50-16 อัตราชั้นผ้าใบ 12 ชั้น จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Dec 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Dec 2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124-07 บ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 02 Dec 2021
โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 02 Dec 2021
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2021
จ้างเหมางานคนงานต่อเติมพื้นที่บริเวณอาคารด้านหลังครัวหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการต่อเติมพื้นที่บริเวณอาคารด้านหลังครัวของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Nov 2021
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Nov 2021
จ้างเหมางานต่อเติมพื้นที่บริเวณอาคารด้านหลังครัวหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Nov 2021
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายสายภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2021
จ้างทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ทประกาศผลการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Nov 2021
จ้างจัดจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จำนวน 43 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Nov 2021
โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 08 Nov 2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124-07 บ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 08 Nov 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัดอบต.หนองนมวัว ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 42 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Nov 2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการต่อเติมห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Nov 2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการต่อเติมห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Nov 2021
ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 30 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2021
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด (มอก.)และเก้าอี้แบบล้อเลื่อนปรับระดับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2021
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด (มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการต่อเติมห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2021
จ้างซ่อมและบำรุงรักษาตัวเดินรถขุด (น้ำมันหล่อลื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2021
จ้างซ่อมและบำรุงรักษาตัวเดินรถขุด (น้ำมันหล่อลื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2021
จ้างซ่อมและบำรุงรักษาตัวเดินรถขุด (น้ำมันหล่อลื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2021
ซื้อตลับหมึก Toner original HP 30A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Oct 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Oct 2021
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ Ricoh Toner IM C2500 สีดำ สีฟ้า สีแดง และสีเหลือง รวมจำนวน 5 ขวด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Oct 2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Oct 2021
ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124-07 บ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Sep 2021
จ้างเหมาเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) เพื่อซ่อมแซมคันเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว และหมู่ที่ 6 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
จ้างซ่อมแซมถนนพูนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2021
ซื้อตลับหมึก Toner oriiginal HP 30A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2021
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป-ทิปโก้ 20 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ งานส่วน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Sep 2021
จ้างเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) ขุดลอกวัชพืชเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2021
จ้างจัดจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จำนวน 28 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายศาลาแดง จนถึง แยกทางเข้านา อบต.ควร หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายซอยมหาราช หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2021
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีีและทะเบียนทรัพย์สิน (ขั้นตอนแผนทีี่แม่บท) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที ชนิดกล่อง ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายทางเข้าวัดหนองเดิ่น หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2021
ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2021
จ้างก่อสร้างราวกันตกข้างถนนสายบ้านน้อย หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2021
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ และรางระบายน้ำพร้อมปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงาน อบต.หนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2021
จ้างซ่อมแซมแอร์รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3026 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2021
โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 20 Aug 2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124-07 บ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 20 Aug 2021
ซื้อยางรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 476 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2021
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-2688 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2021
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-2688 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2021
ซื้อฟันขุดพร้อมสลักและแหวน รถแบ็คโฮ (รถขุดตีนตะขาบ) จำนวน 1 ชุด (ชุดละ 5 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2021
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายทางเข้าวัดหนองเดิ่น หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดถึงฝายน้ำล้นท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Aug 2021
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ Ricoh Toner IM C2500 สีดำ รวมจำนวน 1 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Aug 2021
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ช่วงริมถนนสายกลางหมู่บ้าน ถึงแยกชุมชนบ้านดอนกล้วยเต่า หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ (ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Aug 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัดอบต.หนองนมวัว ระหว่างวันที่ 1 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2021
ซื้อแบตเตอรี่ AMARON ชนิดกึ่งแห้ง ขนาด 85 แอมป์ ของรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 84-2688 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2021
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 31 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สูบน้ำดิบจากบ่อบาดาลของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jul 2021
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ แบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2021
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้ งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jul 2021
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 31 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2021
ซื้อยางนอก+ยางใน ของรถบรรทุกขยะมูลฝอย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2021
ซื้อยางนอก+ยางใน ของรถบรรทุกขยะมูลฝอย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2021
ซื้อยางนอก+ยางใน ของรถบรรทุกขยะมูลฝอย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสสายทาง นว.ถ.124-09 สายบ้านหนองกระดูกเนื้อ-บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2021
จ้างโครงการปรับปรุงขยายถนน คสล.รหัสสายทาง นว.ถ.124-01 สายหนองกระดูกเนื้อ-บ้านดงไทร หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 11 รายการ งานส่วน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Jun 2021
ซื้อโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ เพื่อให้เด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ได้รับผลิตภัณฑ์นม ชนิด ยู เอช ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2021
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายกลุ่มบ้านน้อย (ช่วงข้างวัด) หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2021
จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. (แยกลำเหมืองบริเวณนานายนิมิตร) หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2021
จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. (แยกลำเหมืองบริเวณนาผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2021
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำช่วงบ้านนายสมาน เย็นตั้ง จนถึงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jun 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2021
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 May 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 May 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2021
ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 7 รายการ งานส่วน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 May 2021
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง 06 May 2021
จ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2021
ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 19 รายการ งานส่วน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2021
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2021
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 30 เมษายน 2564 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2021
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 30 เมษายน 2564 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2021
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 30 เมษายน 2564 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2021
จ้างซ่อมแซมหลังคาดาดฟ้าอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2021
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2021
จ้างการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2021
ซื้อฟันขุด รถแบ็คโฮ จำนวน 1 ชุด (5ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2021
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2021
ซื้อแท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2021
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อจัดทำประตูทางเข้าศูนย์อปพร.ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2021
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับบริการผู้มาติดต่อราชการของอบต.หนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2021
ซื้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 84-2688 นครสวรรค์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2021
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2021
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (งานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Feb 2021
จ้างโครงการซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านดอนกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Feb 2021
จ้างเหมาทำเว็บไซต์ต่ออายุ Hosting และ Domain name ของอบต.หนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Feb 2021
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายกลุ่มบ้านใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Feb 2021
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Feb 2021
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Feb 2021
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Feb 2021
จ้างโครงการลงลูกรังผิวจราจรสายนานายสวัสดิ์ ถึงนานายไสว หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2021
จ้างโครงการลงลูกรังผิวจราจรสายนานายสวัสดิ์ ถึงนานายไสว หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2021
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายทางเข้าดอนกล้วยเต่า หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2021
จ้างโครงการลงลูกรังผิวจราจรสายนานายสวัสดิ์ ถึงนานายไสว หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2021
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย นว.ถ.124-02 บ้านดอนยาว-บ้านดอนโม่ (กลุ่มหนองแมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายกลางถึงเขตติดต่อตำบลหนองยาว หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,5,6,7,8 และ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2021
จ้างซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษารถส่วนกลาง ทะเบียน กจ 476 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2021
จ้างปรับปรุงวางท่อสี่เหลี่ยมอัดแรง (มอก.1166-2559) บริเวณทางเข้าศูนย์อปพร.อบต.หนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2021
ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 9 รายการ งานส่วน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Jan 2021
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 31 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jan 2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Dec 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Dec 2020
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จำนวน 21 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Dec 2020
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Dec 2020
ซื้อพัดลมติดผนัง 18 นิ้ว รีโมท HF-W18R1 จำนวน 7 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดทำโต๊ะเอนกประสงค์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Dec 2020
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน รสจืด ขนาด 200 ซีซี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Dec 2020
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2020
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Dec 2020
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2020
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ Ricoh Toner IM C2500 สีดำ สีฟ้า สีแดง และสีเหลือง รวมจำนวน 4 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าต่างๆ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Dec 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ จำนวน 6 รายการ งานส่วน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Dec 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ จำนวน 6 รายการ งานส่วน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Dec 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ งานส่วน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Dec 2020
ซื้อโซ่ยกของ เพื่อใช้ในการลากจูง เกาะหิ้ว หรือดึงรถส่วนกลาง งานส่วน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2020
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2020
ซื้อโซ่ยกของ เพื่อใช้ในการลากจูง เกาะหิ้ว หรือดึงรถส่วนกลาง งานส่วน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Nov 2020
ซื้อตลับหมึก Toner original HP 35A จำนวน 2 กล่อง งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2020
ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 11 รายการ งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2020
จ้างซ่อมแซมบล็อกทางเข้าบ้านดอนยาว หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2020
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Nov 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Nov 2020
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 32 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Oct 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Oct 2020
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ Ricoh IM C2500 สีดำ จำนวน 1 ขวด งานส่วน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Oct 2020
จ้างโครงการวางท่อ PVC ลอดถนนสายหลังวัดดอนขวาง หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Oct 2020
จ้างโครงการวางท่อ PVC ลอดถนนสายหลังวัดดอนขวาง หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Oct 2020
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Oct 2020
จ้างโครงการวางท่อ PVC ลอดถนนสายหลังวัดดอนขวาง หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Oct 2020
จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 476 นครสวรรค์ งานส่วน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Oct 2020
ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว 08 Oct 2020
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน 08 Oct 2020
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง 08 Oct 2020
จ้างเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Oct 2020
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 31 ตุลาคม 2563 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2020
จ้างเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) เพื่อขุดลอกวัชพืชเป็นการเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2020
จ้างเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) เพื่อขุดลอกวัชพืชเป็นการเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2020
จ้างเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ เพื่อนำไปซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2020
จ้างเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) ขุดลอกลำเหมืองสายศาลาแดง หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2020
จ้างเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2020
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 23 จุด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2020
ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 8 รายการ งานส่วน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2020
ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จนถึงหมู่ที่ 9 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคันลำเหมืองศาลาแดง หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคันลำเหมืองศาลาแดง หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคันลำเหมืองศาลาแดง หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2020
จ้างเช่ายานพาหนะ (รถตู้) ไปและกลับ จำนวน 2 คัน เพื่อเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2020
จ้างเช่ายานพาหนะ (รถตู้) ไปและกลับ จำนวน 2 คัน เพื่อเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2020
จ้างเช่ายานพาหนะ (รถตู้) ไปและกลับ จำนวน 2 คัน เพื่อเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2020
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผก 5171 นครสวรรค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ สำหรับไว้ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2020
จ้างรถแบ็คโฮเล็ก ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2020
จ้างรถแบ็คโฮ ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายกลุ่มบ้านใหญ่ จนถึง โรงเรียนวัดเขาสมุก หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2020
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผก 5171 นครสวรรค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2020
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผก 5171 นครสวรรค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2020
จ้างซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3026 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Aug 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2020
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2020
ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 9 รายการ งานส่วน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2020
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นค 4394 นครสวรรค์ ส่วนงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2020
ซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง งานส่วน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jul 2020
ซื้อเครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง จำนวน 1 เครื่อง งานส่วน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jul 2020
ซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องวัดความเป็นด่าง จำนวน 1 เครื่อง งานส่วน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jul 2020
ซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องวัดความเป็นด่าง จำนวน 1 เครื่อง งานส่วน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ งานส่วน สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางบล็อก คสล.สำเร็จรูปทั้ง 2 ข้าง สายทางต่อจากถนน คสล.เดิม (กลุ่มบ้านนางโบตั๋น) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด - 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางสายบ้านนางวรรณา หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางกลุ่มบ้านนายป๊อก (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม จนถึง สุดแนวเขตถนน) หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2020
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางกลุ่มบ้านนายมนัส หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนขวาง จนถึง บ้านเขาเรือ(ข้างวัดดอนขวาง) หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2020
ซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว และเครื่องเจียรไฟฟ้า ขนาด 4 นิ้ว รวมจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jun 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางสายรอบหมู่บ้านหนองนมวัว (ช่วงหน้าวัดหนองนมวัว) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองนมวัว จนถึง บ้านดงประดาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Jun 2020
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยู หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว (ซอยบ้านหมออู๊ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางกลุ่มบ้านนายสงัด โอสถ หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2020
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองกระดูกเนื้อ จนถึง บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2020
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านเขตตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 May 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 May 2020
จ้างการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2020
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่1/2563 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2020
จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นแบบ มข (บริเวณฝายตาโต๊ะ) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2020
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ Ricoh IM C2500 สีดำ จำนวน 1 ขวด งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2020
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ Ricoh IM C2500 สีดำ จำนวน 1 ขวด งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2020
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ Ricoh IM C2500 สีดำ จำนวน 1 ขวด งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 May 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 1.0 แรงม้า เพื่อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2020
จัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน 05 May 2020
จ้างเจาะบ่อน้ำบาดาลชนิดน้ำตื้น หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการกรุบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2020
จัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน 01 May 2020
จ้างเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์เครื่องปรับอากาศ (ห้องนายกฯ) จำนวน 1 เครื่อง งานส่วน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 May 2020
ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 17 รายการ งานส่วน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 May 2020
จ้างปรับปรุงอาคารพัสดุ(หลังเก่า)ของอบต.หนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Apr 2020
ผ้าม่านประตูและราวผ้าม่านยืดหดสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ งานส่วน สำนักงานปลัด 29 Apr 2020
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งานส่วน สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2020
ซื้อครุภัณฑ์โรงงานต่างๆ งานส่วน สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2020
ซื้อครุภัณฑ์โรงงานต่างๆ งานส่วน สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2020
ซื้อครุภัณฑ์โรงงานต่างๆ งานส่วน สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมผานและใบมีดดันดิน ตามแบบที่อบต.กำหนด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Apr 2020
ซื้อตลับหมึก Toner original HP 12A จำนวน 2 ตลับๆ ละ 2,950 บาท งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2020
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (เครื่องสูบน้ำบาดาล) หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Apr 2020
ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง เพื่อนำไปซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Apr 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 2 รายการ งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Apr 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124-03 บ้านดอนขวาง จนถึง บ้านดอนโม่ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง ตำบลหนองนมวัว จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,200 ตารางเมตร หินคลุกไหล่ทาง 402.40 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Apr 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง นว.ถ.124-08 สายบ้านหนองตาเชียง-บ้านหนองนมวัว (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม-รร.วัดเขาสมุก) หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมผานและใบมีดดันดิน ตามแบบที่อบต.กำหนด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมผานและใบมีดดันดิน ตามแบบที่อบต.กำหนด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Apr 2020
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายลานตาก - นานายเขียว หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2020
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายศาลาแดง - นานายสนาม หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2020
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด (มอก.) จำนวน 2 ตู้ งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมผานและใบมีดดันดิน ตามแบบที่อบต.กำหนด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Mar 2020
จัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมผานและใบมีดดันดิน ตามแบบที่อบต.กำหนด จำนวน 1 คัน 26 Mar 2020
จ้างจัดทำเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2020
จ้างจัดทำเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ ตำบลหนองนมวัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Mar 2020