หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) เพื่อขุดลอกวัชพืชเป็นการเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2020
จ้างเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) เพื่อขุดลอกวัชพืชเป็นการเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2020
จ้างเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ เพื่อนำไปซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2020
จ้างเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) ขุดลอกลำเหมืองสายศาลาแดง หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2020
จ้างเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2020
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 23 จุด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2020
ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 8 รายการ งานส่วน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2020
ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จนถึงหมู่ที่ 9 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคันลำเหมืองศาลาแดง หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคันลำเหมืองศาลาแดง หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคันลำเหมืองศาลาแดง หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2020
จ้างเช่ายานพาหนะ (รถตู้) ไปและกลับ จำนวน 2 คัน เพื่อเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2020
จ้างเช่ายานพาหนะ (รถตู้) ไปและกลับ จำนวน 2 คัน เพื่อเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2020
จ้างเช่ายานพาหนะ (รถตู้) ไปและกลับ จำนวน 2 คัน เพื่อเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2020
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผก 5171 นครสวรรค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ สำหรับไว้ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2020
จ้างรถแบ็คโฮเล็ก ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2020
จ้างรถแบ็คโฮ ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายกลุ่มบ้านใหญ่ จนถึง โรงเรียนวัดเขาสมุก หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2020
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผก 5171 นครสวรรค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2020
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผก 5171 นครสวรรค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2020
จ้างซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3026 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Aug 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2020
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2020
ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 9 รายการ งานส่วน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2020
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นค 4394 นครสวรรค์ ส่วนงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2020
ซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง งานส่วน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jul 2020
ซื้อเครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง จำนวน 1 เครื่อง งานส่วน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jul 2020
ซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องวัดความเป็นด่าง จำนวน 1 เครื่อง งานส่วน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jul 2020
ซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องวัดความเป็นด่าง จำนวน 1 เครื่อง งานส่วน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ งานส่วน สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางบล็อก คสล.สำเร็จรูปทั้ง 2 ข้าง สายทางต่อจากถนน คสล.เดิม (กลุ่มบ้านนางโบตั๋น) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด - 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางสายบ้านนางวรรณา หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางกลุ่มบ้านนายป๊อก (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม จนถึง สุดแนวเขตถนน) หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2020
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางกลุ่มบ้านนายมนัส หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนขวาง จนถึง บ้านเขาเรือ(ข้างวัดดอนขวาง) หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2020
ซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว และเครื่องเจียรไฟฟ้า ขนาด 4 นิ้ว รวมจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jun 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางสายรอบหมู่บ้านหนองนมวัว (ช่วงหน้าวัดหนองนมวัว) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองนมวัว จนถึง บ้านดงประดาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Jun 2020
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยู หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว (ซอยบ้านหมออู๊ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางกลุ่มบ้านนายสงัด โอสถ หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2020
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองกระดูกเนื้อ จนถึง บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2020
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านเขตตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 May 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 May 2020
จ้างการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2020
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่1/2563 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2020
จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นแบบ มข (บริเวณฝายตาโต๊ะ) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2020
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ Ricoh IM C2500 สีดำ จำนวน 1 ขวด งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2020
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ Ricoh IM C2500 สีดำ จำนวน 1 ขวด งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2020
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ Ricoh IM C2500 สีดำ จำนวน 1 ขวด งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 May 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 1.0 แรงม้า เพื่อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2020
จัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน 05 May 2020
จ้างเจาะบ่อน้ำบาดาลชนิดน้ำตื้น หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการกรุบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2020
จัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน 01 May 2020
จ้างเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์เครื่องปรับอากาศ (ห้องนายกฯ) จำนวน 1 เครื่อง งานส่วน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 May 2020
ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 17 รายการ งานส่วน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 May 2020
จ้างปรับปรุงอาคารพัสดุ(หลังเก่า)ของอบต.หนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Apr 2020
ผ้าม่านประตูและราวผ้าม่านยืดหดสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ งานส่วน สำนักงานปลัด 29 Apr 2020
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งานส่วน สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2020
ซื้อครุภัณฑ์โรงงานต่างๆ งานส่วน สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2020
ซื้อครุภัณฑ์โรงงานต่างๆ งานส่วน สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2020
ซื้อครุภัณฑ์โรงงานต่างๆ งานส่วน สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมผานและใบมีดดันดิน ตามแบบที่อบต.กำหนด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Apr 2020
ซื้อตลับหมึก Toner original HP 12A จำนวน 2 ตลับๆ ละ 2,950 บาท งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2020
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (เครื่องสูบน้ำบาดาล) หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Apr 2020
ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง เพื่อนำไปซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Apr 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 2 รายการ งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Apr 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124-03 บ้านดอนขวาง จนถึง บ้านดอนโม่ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง ตำบลหนองนมวัว จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,200 ตารางเมตร หินคลุกไหล่ทาง 402.40 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Apr 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง นว.ถ.124-08 สายบ้านหนองตาเชียง-บ้านหนองนมวัว (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม-รร.วัดเขาสมุก) หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมผานและใบมีดดันดิน ตามแบบที่อบต.กำหนด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมผานและใบมีดดันดิน ตามแบบที่อบต.กำหนด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Apr 2020
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายลานตาก - นานายเขียว หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2020
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายศาลาแดง - นานายสนาม หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2020
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด (มอก.) จำนวน 2 ตู้ งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมผานและใบมีดดันดิน ตามแบบที่อบต.กำหนด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Mar 2020
จัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมผานและใบมีดดันดิน ตามแบบที่อบต.กำหนด จำนวน 1 คัน 26 Mar 2020
จ้างจัดทำเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2020
จ้างจัดทำเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ ตำบลหนองนมวัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Mar 2020