username: password:
 

ข้อมูลพื้นฐาน
iconสภาพทั่วไป
iconแผนที่อบต.
iconสภาพสังคม
iconการบริการขั้นพื้นฐาน
iconสาธารณูปโภค
iconผลิตภัณฑ์
iconสถานที่สำคัญ
iconวิสัยทัศน์/พันธกิจ
iconยุทธศาสตร์
iconอำนาจหน้าที่
iconกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลบุคลากร
iconโครงสร้างองค์กร
iconคณะผู้บริหาร
iconสมาชิกสภา อบต.
iconหัวหน้าส่วนราชการ
iconสำนักงานปลัด
iconกองคลัง
iconกองช่าง


มุมพัฒนาบุคลากร
icon ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ
icon มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
icon ความรู้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานฯ
icon ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
icon สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
icon คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
icon แผนผังขั้นตอนการทำงาน


ข้อมูลรายงาน
iconรายงานการควบคุมภายใน
iconรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
iconรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
iconรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
iconรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
iconรายงานงบแสดงฐานทางการเงินและงบอื่นๆ
iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
iconรายงานผลตรวจรับพัสดุสิ้นปี
iconรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
iconประกาศรายงานการประชุม


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว กองคลัง
14 ก.ค. 2563
งดการเผา
01 ก.ค. 2563
รณรงค์ประหยัดน้ำ
01 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การลดใช้ขยะด้วยวิธี 3R
01 ก.ค. 2563
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด
29 มิ.ย. 2563

กิจกรรม

โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่นเบื้องต้น

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [14 ก.ค. 2563 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [14 ก.ค. 2563 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [14 ก.ค. 2563 ]
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางบล็อก หมู่ที่ 7 คลิกดูไฟล์ [10 ก.ค. 2563 ]
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว และหมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ คลิกดูไฟล์ [10 ก.ค. 2563 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 คลิกดูไฟล์ [14 ก.ค. 2563 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 คลิกดูไฟล์ [09 มิ.ย. 2563 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 คลิกดูไฟล์ [08 พ.ค. 2563 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 คลิกดูไฟล์ [10 เม.ย. 2563 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 คลิกดูไฟล์ [10 มี.ค. 2563 ]

งานกิจการสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยที่1 ประจำปี 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศเรีกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๖๓ คลิกดูไฟล์
ประกาศเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยที่2 ประจำปี2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศรายงานการประชุม คลิกดูไฟล์
ประกาศเชิญเข้าร่วมประชุมสภา คลิกดูไฟล์

กระดานสนทนา
เลขที่
วันที่
เรื่อง

ข่าวประกาศจาก EGP
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP - อบต.หนองนมวัว
หัวข้อประกาศ วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางบล็อก คสล.สำเร็จรูปทั้ง 2 ข้าง สายทางต่อจากถนน คสล.เดิม (กลุ่มบ้านนางโบตั๋น) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 08 Jul 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด - 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 08 Jul 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางสายบ้านนางวรรณา หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 08 Jul 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางกลุ่มบ้านนายป๊อก (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม จนถึง สุดแนวเขตถนน) หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 08 Jul 2020
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 29 Jun 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 29 Jun 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางกลุ่มบ้านนายมนัส หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 22 Jun 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนขวาง จนถึง บ้านเขาเรือ(ข้างวัดดอนขวาง) หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 22 Jun 2020
ซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว และเครื่องเจียรไฟฟ้า ขนาด 4 นิ้ว รวมจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 12 Jun 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางสายรอบหมู่บ้านหนองนมวัว (ช่วงหน้าวัดหนองนมวัว) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 11 Jun 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองนมวัว จนถึง บ้านดงประดาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 11 Jun 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 04 Jun 2020
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยู หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว (ซอยบ้านหมออู๊ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 02 Jun 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางกลุ่มบ้านนายสงัด โอสถ หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 01 Jun 2020
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 01 Jun 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองกระดูกเนื้อ จนถึง บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 01 Jun 2020
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านเขตตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 26 May 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 20 May 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 20 May 2020
จ้างการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 19 May 2020
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่1/2563 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 13 May 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 13 May 2020
จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นแบบ มข (บริเวณฝายตาโต๊ะ) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 12 May 2020
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ Ricoh IM C2500 สีดำ จำนวน 1 ขวด งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 12 May 2020
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ Ricoh IM C2500 สีดำ จำนวน 1 ขวด งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 12 May 2020
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ Ricoh IM C2500 สีดำ จำนวน 1 ขวด งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 08 May 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 07 May 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 1.0 แรงม้า เพื่อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 07 May 2020
จัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน อ่านข้อมูล 05 May 2020
จ้างเจาะบ่อน้ำบาดาลชนิดน้ำตื้น หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 05 May 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการกรุบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 05 May 2020
จัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน อ่านข้อมูล 01 May 2020
จ้างเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์เครื่องปรับอากาศ (ห้องนายกฯ) จำนวน 1 เครื่อง งานส่วน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 01 May 2020
ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 17 รายการ งานส่วน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 01 May 2020
จ้างปรับปรุงอาคารพัสดุ(หลังเก่า)ของอบต.หนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 30 Apr 2020
ผ้าม่านประตูและราวผ้าม่านยืดหดสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ งานส่วน สำนักงานปลัด อ่านข้อมูล 29 Apr 2020
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งานส่วน สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 27 Apr 2020
ซื้อครุภัณฑ์โรงงานต่างๆ งานส่วน สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 27 Apr 2020
ซื้อครุภัณฑ์โรงงานต่างๆ งานส่วน สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 27 Apr 2020
ซื้อครุภัณฑ์โรงงานต่างๆ งานส่วน สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 27 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมผานและใบมีดดันดิน ตามแบบที่อบต.กำหนด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 24 Apr 2020
ซื้อตลับหมึก Toner original HP 12A จำนวน 2 ตลับๆ ละ 2,950 บาท งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 22 Apr 2020
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (เครื่องสูบน้ำบาดาล) หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 17 Apr 2020
ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง เพื่อนำไปซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 17 Apr 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 2 รายการ งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 16 Apr 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124-03 บ้านดอนขวาง จนถึง บ้านดอนโม่ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง ตำบลหนองนมวัว จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,200 ตารางเมตร หินคลุกไหล่ทาง 402.40 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 14 Apr 2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง นว.ถ.124-08 สายบ้านหนองตาเชียง-บ้านหนองนมวัว (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม-รร.วัดเขาสมุก) หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 13 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมผานและใบมีดดันดิน ตามแบบที่อบต.กำหนด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 10 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมผานและใบมีดดันดิน ตามแบบที่อบต.กำหนด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 10 Apr 2020
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายลานตาก - นานายเขียว หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 09 Apr 2020
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายศาลาแดง - นานายสนาม หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 09 Apr 2020
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด (มอก.) จำนวน 2 ตู้ งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 07 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมผานและใบมีดดันดิน ตามแบบที่อบต.กำหนด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 27 Mar 2020
จัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมผานและใบมีดดันดิน ตามแบบที่อบต.กำหนด จำนวน 1 คัน อ่านข้อมูล 26 Mar 2020
จ้างจัดทำเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 24 Mar 2020
จ้างจัดทำเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 24 Mar 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ ตำบลหนองนมวัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 19 Mar 2020

นายสุทิน พึ่งโพธิ์สภ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทร. 085-7341144

นายจรัญ พันธุ์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว


ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


facebook

line

tell
tell
tell
tell


แบบประเมินความพึงพอใจ


tell
tell
tell
tell
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
37
ผู้ชมเมื่อวาน
61
ผู้ชมเดือนนี้
705
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
1,504
ผู้ชมปีนี้
7,181
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
0

เริ่มนับ 25 กุมภาพันธ์ 2563


link
link
link
link
link
link
link
link
link
link


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th